Studija

Home / Studija

Jaunų žmonių užimtumo didinimas,
skatinant savanorystę ir profesinį tobulėjimą

DIGITAL WAY STUDIJA

Įžanga.
Šiandien vis labiau akcentuojamas jauno žmogaus užimtumas bei jo kompetencijų gerinimas taip padedant jam ateityje lengviau įsilieti į darbo rinką. Jau daug metų užsiimu visuomenine veikla ir apie šią opią problemą ne kartą yra tekę diskutuoti su kitais, taip pat ir pats puikiai suprantu kiek daug reikia nuveikti, kad galėtum stabiliai jaustis darbo rinkoje. Atsižvelgiant į tai, kilo mintis įkurti jaunimo užimtumo centą „Digital way studija“, kurioje jauni žmonės galės ne tik praleisti laiką, tačiau ir tobulinti savo turimas kompetencijas: fotografijoje, filmavime, vaizdo ir garso montavime, maketavime, marketinge, soc. tinklų administravime ir panašiose srityse. Čia jaunimas turės progą išmokti koordinuotai dirbti, planuoti savo laiką, pasiruoš ateities darbui ir galės nesukti galvos dėl privalomos 2-jų metų patirties, kurios dažniausiai prašo darbdavys.

Koncepcija.
Įmonė dirba įvaizdžio kūrimo internete ir konsultacijos komunikacijos klausimais srityse bei turi sukaupusi nemažą žinių kiekį, kuriuo gali pasidalinti su jaunimu. „Digital way studija“ – jaunų žmonių kūrybinė kalvė“, su tokiu šūkiu mes startuojame. Kiek žinome, šiai dienai jauni žmonės neturi tokio užimtumo centro, kuris suteiktų ne tik patalpas, bet ir reikiamas žinias, kurios padėtų turiningai praleisti laiką. Kiekvienas studiją lankantis jaunuolis yra registruojamas, jam sukuriamos tiek komandinės, tiek individualios užduotys, kurias atlikęs jis kaupia savo „portfolio“ ir pagalbą darbo paieškose. Studija turės visą reikiamą įrangą kūrybiniam darbui.

Labai skatiname bendradarbiavimą su verslo sektoriumi. Dažnai verslui yra labai aktuali soc. tinklų komunikacija ir tūrinio kūrimas, todėl mes, gaudami paramą užimtumo išlaikymui, padėsime verslui su jų produkcijos bei paslaugos ar prekės pristatymu.

Tikslas – sukurti sąlygas jauno žmogaus užimtumui ir asmeninių kompetencijų tobulinimui, skatinant savanorystę.

Misija – edukuoti jaunimą taip padedant jiems pasiruošti darbo rinkai.

Vizija – tapti sertifikuotu komunikacijos mokymų centru Lietuvoje.

 Auditorija.
„Digital way studijos“ pagrindinė auditorija 15-29 metų jaunimas, kurie domisi, mokosi ar tiesiog nori išmokti: filmuoti, fotografuoti, montuoti, maketuoti, rašyti straipsnius, kurti rinkodaros ir/ar marketingo strategijas, koordinuoti komunikacijos projektus.

Planuojamos veiklos.
„Digital way studija“ planuoja jaunus žmones užimti įvairiomis veiklomis, kurios jiems padės tobulinti tiek individualius, tiek grupinius darbo įgūdžius. Kiekvieną savaitę planuojama dirbti vis prie naujų projektų, taip pat savaitės pradžioje planuojama pristatyti ir įvertinti, o geriausius, praėjusios savaitės darbus, apdovanoti.

Pvz.: Šia savaitę dirbame su „Pieno žvaigždžių“ varškės sūreliais. Visi dalyvaujantys asmenys suskirstomi į grupeles, kuriuose – skirtingų specialybių jaunuoliai. Šie jaunuoliai sukuria komunikacijos strategiją, fotografuoja ir filmuoja taip įgyvendindami sugalvotą idėją, o vėliau viešai pristato auditorijai. Taip pat planuojami kassavaitiniai mokymai ir seminarai jaunų žmonių kompetencijų stiprinimui.

Bendravimas su verslu.
Visos infrastruktūros išlaikymas kainuoja, todėl skatinsiu studiją glaudžiai bendradarbiauti su privačiu verslo sektoriumi. Gaunant pastovias arba pavienes paramos dotacijas dirbsime su įmonėmis kuriant komunikaciją ir reikiamą soc. tinklų turinį. Taip padėsime verslui kūrybiškai pristatyti save visuomenei, o studija gaus reikiamas pinigines injekcijas patalpų, administracijos išlaikymui bei įrangos įsigijimui, taip padedant jauniems žmonės užduotis atlikti dar efektyviau.

Planuojamas biudžetas.
Planuojame, kad per metus viskam išlaikyti prireiks: 9000 Eur/metams patalpoms įskaičiuojant komunalinius mokesčius, administracijos išlaikymui 6600 Eur/metams, įrangos įsigijimui 6000 Eur/metams, kanceliarijai 1200 Eur/metams. Viso per metus: 22800 Eur/metams. Reikiamos lėšos surenkamos iš privataus verslo sektoriau, Europos bei Lietuvos fondų.

Prama.
Prašome įmonių, organizacijų, klubų ar privatininkų palaikymo šiai iniciatyvai. Kad jaunimo užimtumą ir profesinį tobulėjimą skatinantis projektas pradėtų gyvuoti, mums reikia 8000 Eur, kuriuos panaudosime pusės metų patalpų nuomai, administracijos suformavimui bei reikiamos minimalios įrangos ir infrastruktūros įsigijimui. Siūlome tapti mūsų partneriu, kuriam galėsime sukurti pageidaujamą komunikacinį turinį arba globėju, kuris kas mėnesį, ketvirtį, pusmetį ar metus remtų „Digital way studiją“, o mes jums padėsime visais, mūsų kompetencijas atitinkančiais, klausimais. Paremti jaunimo užimtumo ir kompetencijų stiprinimo projektą galite finansine, produkcine ar intelektualine išraiška.

Paremti galite

VšĮ „Skaitmeninis būdas“
A/s: Swedbank LT02 7300 0101 5637 7697
Mokėjimo paskirti: Parama studijai

Partneris – įmonės, organizacijos, privatūs asmenys, kurie be įsipareigojimų remia mūsų veiklą mainais į studijos pagalbą jiems.

Globėjas – įmonės, organizacijos, privatūs asmenys, kurie įsipareigoja kas mėnesį, ketvirtį, pusmetį ar metus remti mūsų veiklą mainais į studijos pagalba jiems.

Apie VšĮ „Skaitmeninis būdas“.

VšĮ „Skaitmenins būdas“ teikia įmonės įvaizdžio kūrimo paslaugas, į kurias įeina: Socialinių tinklų administravimas; Internetinio tinklapio kūrimas ir administravimas; Straipsnių ruošimas; Reklamos sklaidos organizavimas; Foto ir video kūrimas; Rinkodaros ir marketingo strategijų kūrimo ir įgyvendinimo paslaugas; Pagalba organizuojant renginius ir kt. Taip pat įmonei teikiamos kitos paslaugos remiantis VšĮ „Skaitmeninis būdas“ įstatais patvirtintais veiklos sritimis ir tikslais.

Veiklos sritys:

 1. Kompiuterių programavimo, konsultacijų ir kitos, susijusios veiklos;
 2. Reklama;
 3. Naujienų agentūrųveikla;
 4. Informacinių paslaugų veikla;
 5. Fotografavimo paslaugos;
 6. Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijosprogramų rengėjų veikla;
 7. Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla.

Veiklos tikslai:

 1. Laisvalaikio organizavimas;
 2. Neformalus ugdymas;
 3. Pagalba nevyriausybinėms organizacijoms;
 4. Pilietinis ugdymas;
 5. Profesinis tobulinimas;
 6. Savanoriškosveiklos skatinimas ir organizavimas;
 7. Tarptautinis bendradarbiavimas;
 8. Verslo skatinimas.

 

 

Facebook Comments